Welcome to JK tex
 
HOME > PRODUCT > TENCEL
THE NEW AGE FIBER For shirting, jacket, skirt, Pants, Blouse
 
JK9102 J/Q (70% Tencel, 30% Nylon) [2]
JK9103 J/Q (65% Tencel, 35% Nylon) [2]
JK9146 SATIN (41% Tencel, 41% Viscose, 18% Nylon) [2]
JK9157 TWILL (77% Tencel, 18% Nylon, 5% Tetal) [1]
JKTRP5017 (68% Tencel, 32% Poly) [1]
총 게시물 5
첫 페이지이전 10페이지1  다음 10페이지마지막 페이지