Welcome to JK tex
 
HOME > PRODUCT > FUNCTIONAL FABRICS
For shirting, jacket, skirt, Pants.
 
JK 3784 Stretch Polyester 100%
JK 3772R WS(100% Polyester)
JK8345 Satin (100% Polyester )
JK3629A Dobby(99% Polyester, 1% Span)
총 게시물 4
첫 페이지이전 10페이지1  다음 10페이지마지막 페이지